II PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH OKRĘGOWA LUBELSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

3 listopada w dniu naszego patrona Św. Huberta myśliwi okręgu lubelskiego wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, której przewodniczył kapelan lubelskich myśliwych ks. kan. Waldemar Stawinoga. Była to już druga pielgrzymka myśliwych okręgu lubelskiego, która odbywa się w święto naszego patrona. Dzięki przychylności i serdeczności ojca przeora Mieczysława Polaka, który powitał sztandary: Wojskowego Koła łowieckiego nr 155 „Sokół” w Stawach oraz naszego Koła oraz przedstawicieli Zarządu Okręgowego i Okręgowej Rady Łowieckiej, a także przedstawicieli z lubelskich kół łowieckich: 91 AZOTROP w Puławach, 72 BEKAS w Puławach, 118 CYRANKA w Dęblinie , 89 SIEMIEŃ w Lublinie, 43 SARENKA w Matczynie, 77 CYRANKA w Lublinie, 74 BEKAS w Opolu Lubelskim, naszego oraz 155 SOKÓŁ w Stawach.