PRACE GOSPODARCZE

W dniu 02-11-2018 grupa kolegów z naszego koła wywiozła i ustawiła do
łowiska Aleksandrówka nową ambonę. Tego samego dnia naprawiliśmy ambonę
w łowisku Wypnicha. W pracach pomagał stażysta Konrad Sidor.

Darz Bór Sławomir Dudziak