NASI SYGNALIŚCI NA OBCHODACH 65 ROCZNICY KŁ ROGACZ W JÓZEFOWIE

Na zaproszenie Zarządu KŁ. Rogacz z Józefowa, „LISIE ECHO” zapewniło
oprawę muzyką myśliwską mszę św. i część oficjalną obchodów rocznicy
powstania w/w Koła. Podczas biesiady odegrano wraz z odpowiednim
komentarzem kolejno odpowiednie sygnały od zbiórki do zakończenia
polowania zbiorowego jak jet to w Kanonie Kultury i tradycji Polskiego
Łowiectwa.
Darz Bór Sławomir Dudziak
Zdjęcia: Grzegorz Kropop