POLOWANIE 13 STYCZNIA

W niedzielę 13 stycznia 2019r. polowaliśmy w obwodzie 118 na 13 strzelb. Prowadzącym polowanie był Kolega Grzegorz Siwek, po 8 miotach na pokocie położyliśmy 1 lisa. Królem Polowania został Kol. Tomasz Mazurek, a Królem Pudlarzy Kol. Mirosław Lisek.

Darz Bór Sławomir Dudziak.
Zdjęcia Marek Sidor.