MYŚLIWI ODWIEDZILI PRZEDSZKOLE „ELFIK”

Powoli staje się to tradycją, że myśliwi z Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej odwiedzają przedszkola, opowiadając dzieciom o zwierzętach leśnych, ich zwyczajach i otaczającej przyrodzie.Tym razem myśliwi: Andrzej Skrzypiec,  Sławomir Dudziak i Krzysztof Oleszczuk zostali zaproszeni do przedszkola „Elfik” w Lublinie. Na spotkanie z dziećmi przynieśli spreparowane okazy zwierząt  pochodzące z prywatnych zbiorów. Były to: sarna, dzik, lis, bóbr oraz jenot a także zrzuty łosia, jelenia i kozła.  Okazało się, że dzieci bardzo dobrze znały nazwy wszystkich zaprezentowanych zwierząt a podczas spotkania miały wiele pytań na ich temat, na które myśliwi chętnie udzielali odpowiedzi. Ciekawostką były zrzuty renifera, które przez kilkoro przedszkolaków zostały natychmiast skojarzone z reniferem Rudolfem i Św. Mikołajem.Kolega Krzysztof zaprezentował okazy ptaków takie jak kawka, sroka oraz bataliony a także kalendarz myśliwski z ilustracjami, chronionych zwierząt,  występujących w Polsce. Dzieci dowiedziały się jak należy zachować się w lesie aby nie przeszkadzać zwierzętom w ich naturalnym środowisku oraz jak postępować w przypadku spotkania z dziko żyjącą  zwierzyną.  Omówiono rolę i znaczenie sygnałów myśliwskich. Niektóre z sygnałów koledzy Andrzej i Sławek zaprezentowali zebranym. Wszystkie dzieci otrzymały książeczki do kolorowania ze zwierzętami  leśnymi oraz opaski odblaskowe PZŁ i odblaskowe breloczki Koła 33 Lis w Lubartowie.  Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie a myśliwi zostali zaproszeni na kolejne spotkanie za rok.  

Darz  Bór Andrzej Skrzypiec