„CZERWONOKRZYSKA AKCJA-MYŚLIWSKA PACZKA”

W piątek 22 lutego 2019 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie odbyło się podsumowanie ubiegło rocznej akcji „Czerwonokrzyska Akcja-Myśliwska Paczka” Prezes Kluby HDK przy ZO PZŁ Kolega Jan Staroch omówił przebieg akcji, ogłosił wyniki i wręczył najbardziej aktywnym osobom statuetki, a Kołom i organizacjom dyplomy i podziękowania za zaangażowanie i dar serca. Kolega Staroch podkreślił w przemówieniu jak ważne dla wizerunku Polskiego Łowiectwa są takie działania ukierunkowane na pomoc osobom potrzebującym.

Darz Bór Sławomir Dudziak