WALNE ZEBRANIE KKiKŁ WOJ. LUBELSKIEGO

W dniu 01 marca 2019r. odbyło się Walne Zebranie KKiKŁ Woj. Lubelskiego,podczas, którego omawiane były sprawy bieżące Klubu. Z ważniejszych tematów jakie zostały podjęte to : uchwała w sprawie ufundowania Sztandaru Lubelskiego Oddziału Klubu i w tym celu powołano komitet organizacyjny. Podczas zebrania Łowczy Okręgowy wręczył Medal Za Zasługi Dla Okręgu Lubelskiego, który otrzymali Koledzy : Lech Benet, Krzysztof Oleszczuk, Stanisław Ostański, Krzysztof Kosik, Sławomir Dudziak i Grzegorz Kropop. Przewodniczący Zarządu Okręgowego podziękował Kubowiczom za propagowanie Kultury i realizację wystaw kolekcjonerskich w naszym Okręgu. Kończąc zebranie Prezes Krzysztof Oleszczuk zaprosił wszystkich na mały poczęstunek.

Darz Bór Sławomir Dudziak