PRACE GOSPODARCZE W OBWODZIE 118.

W minioną sobotę 23 marca 2019r. grupa myśliwych z naszego Koła wyruszyła do łowisk obwodu 118, by naprawić uszkodzone urządzenia łowieckie, z uwagi na możliwość dysponowania świdra skupiliśmy się na naprawie lizawek, ale nie tylko, naprawiliśmy i zaopatrzyliśmy w sól : lizawki w łowisku Michałówka oraz prześwietliliśmy ambonę nr 4, naprawiliśmy i przewieźliśmy drabinę wolnostojącą z łowiska Dębczyna do łowiska Michów p. str. w tym samym łowisku naprawiliśmy połamaną drabinę i dwie kolejne zostały wzmocnione, 3 wywrócone lizawki wkopano a 1 naprawiono, 1 lizawkę nową wkopano a pozostałe zaopatrzono w sól w łowisku Michów l. str. w łowisku Podlodówek wkopano 2 nowe lizawki i zaopatrzono w sól, w łowisku Wypnicha 3 lizawki zaopatrzono w sól 1 jest od wymiany, wywieziono i ustawiono podsyp bażanci do łowiska Elżbietów. Dziękuje kol. Wojciechowi Dudziakowi, Mirosławowi Liskowi i Edwardowi Pomorskiemu za stawienie się i  bardzo sprawne przeprowadzenia w/w prac.
Darz Bór Sławomir Dudziak