PRACE GOSPODARCZE W OBWODACH 118 I 119

W minioną sobotę 30 marca 2019r. grupa myśliwych z naszego Koła wyruszyła do łowisk, by naprawić uszkodzone urządzenia łowieckie. Naprawiliśmy oraz prześwietliliśmy drabinę w łowisku Michów prawa strona, wkopaliśmy i zaopatrzyliśmy w sól lizawkę w łowisku Chudowola. Wypionowaliśmy, przerobiliśmy i wzmocniliśmy drabinę krzepicami ambonę w łowisku Krupy. W tym samym łowisku zaopatrzyliśmy lizawki w sól. W łowisku Kruszyna Stawik przestawiliśmy drabinę wolno stojącą wzmocniliśmy nogi i wkopaliśmy ustawiając w miejscu na wzgórku z którego można będzie lepiej pilnować zasiewów. Naprawiliśmy i wzmocniliśmy 2 drabiny w łowisku Kruszyna. W pracach brali udział Koledzy : Sławomir Dudziak, Marek Sidor, Cezary Skrzypiec i Hubert Wójtowicz.
Darz Bór Sławomir Dudziak