„BIAŁA NIEDZIELA” W ABRAMOWIE

W minioną niedzielę 28 kwietnia 2019r. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie, Koło Łowieckie 57 Debra z Sielc i Koło Łowieckie 33 Lis z Lubartowa, zorganizowało wspólnie z Urzędem Gminy w Abramowie „Białą Niedziele”. Cała akcja miała miejsce w Szkole Podstawowej w Abramowie gdzie Lekarze i personel medyczny udzielali porad i konsultacji medycznych w takich specjalizacjach jak : Pediatra, Ginekolog, Diabetolog, Ortopeda i Kardiolog. Przychodnia „ANAMED” utworzyła punkt pomiaru ciśnienia krwi i badała cukier, oraz konsultowała przypadki do rehabilitacji. Podczas całej akcji w jednym pomieszczeniu usytuowany był przenośny punkt poboru krwi w, którym można było oddawać krew. Na tą okazję dzieci ze szkół Gminy Abramów wykonywały prace plastyczne pt. „Mała Kropla Krwi, Ratuje Życie” z pośród 70 prac przygotowanych na ten konkurs komisja wyłoniła 4, które zostały nagrodzone. W sali gimnastycznej myśliwi z Klubu HDK zorganizowali prezentację multimedialną o tematyce przyrodniczo-ekologicznej i stół gdzie dzieci rysowały i kolorowały zwierzątka, a Instruktorki PCK pierwszej pomocy przedmedycznej prowadziły pokazy i szkolenia. W trakcie trwania całej akcji Koło Łowieckie Debra częstowało uczestników pieczonym dzikiem, a Koło Łowieckie LIS grochówką na dziczyźnie. Podsumowując zaznaczyć trzeba, że Lekarze i personel medyczny udzielili ponad 90 porad przybyłym osobom, a punkt krwiodawstwa zebrał 8l. krwi.
Darz Bór Sławomir Dudziak
Zdjęcia : Jacek Bednarski, Andrzej Skrzypiec i Marek Sidor.