PRAC E GOSPODARCZE W OBWODZIE 118

Kilku Kolegów w sobotę 18-maja 2019r. wywiozło i zainstalowało drabinę i lizawkę w łowisku Wólka Michowska. Tego dnia instalowano głównie lizawki z uwagi na możliwość dysponowania świdrem kolegi Wojtka Dudziaka. W sumie w łowiskach : Wypnicha, Stare Pole, Borek, Michów lewa strona i Wólka Michowska wywieziono i wkopano 9 szt. lizawek, oraz poprawiono i zaopatrzono kilka już istniejących.
Darz Bór Sławomir Dudziak
Zdjęcia : Sławomir Dudziak.