LIS CZYŚCI LAS

Pod tym hasłem kryje się coroczna akcja oczyszczania lasów ze śmieci, organizowana przez nasze Koło i Szkołę Podstawową w Katarzynie Gmina Michów. W tym roku młodzież szkolna jak zwykle dopisała, a po kilku godzinnym oczyszczaniu okolicznych lasów ze śmieci, w czasie tradycyjnego ogniska zaprezentowały przedstawienie o życiu w harmonii z naturą i przyrodą, oraz jak ważna dla naszej planety jest ekologia.
W podsumowaniu 4 już akcji wszyscy uczestnicy byli zgodni, że przynosi to pozytywny skutek ponieważ lasy są coraz bardziej czyste, a lokalne społeczeństwo wyedukowane.
Darz Bór.
Tekst i zdjęcia : Sławomir Dudziak.