PRACE GOSPODARCZE W OBWODZIE 118

W dniu 24 sierpnia br. kilku Kolegów naszego koła zainstalowało w łowisku Michów 2 szt. drabin, a 1 uszkodzoną naprawili.
Darz Bór Sławomir Dudziak