ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dzień dobry, Poniżej przesyłam PLIK do zapoznania ze zmianami w regulaminie polowań.

Polski Związek Łowiecki
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
www.pzlow.pl