BIAŁA NIEDZIELA STRZYRZEWICE – RECHTA

To Już 3 Biała Niedziela w tym roku, tym razem w Strzyrzewicach – Rechcie zorganizowana w przez Klub HDK przy ZO. PZŁ. w Lublinie. Współorganizatorami były Koła Łowieckie 34 Orzeł i 25 Uroczysko. Nasze Koło jak zwykle częstowało wszystkich uczestników grochówką, a Sygnaliści zaprezentowali sygnały jako część kultury i tradycji łowieckiej. Darz Bór Sławomir Dudziak.