WAŻNE ZO PZŁ LUBLIN

W załączeniu przesyłamy, pismo Z-cy GLW dot. wytycznych dla myśliwych podczas realizacji odstrzału sanitarnego i polowań w związku ze stanem epidemii.

Darz Bór
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie