Komunikat

Dzień dobry

Informujemy o wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. Ustaw 2020 poz. 658. 

W obowiązującym rozporządzeniu w wyjątkach od zakazu przemieszczania nie ujęto jak to miało miejsce poprzednio, wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Wobec powyższego, obecnie zakaz przemieszczania dotyczy także myśliwych.

W przypadku wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego będziemy informować na bieżąco.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie