PRACE GOSPODARCZE

Kilku kolegów z naszego koła wykonało kolejne prace gospodarcze, naprawiając i ustawiając nowe urządzenia myśliwskie.