PRACE GOSPODARCZE

W dniu święta pracy kilku kolegów z naszego Koła z Prezesem na czele uczciło 1 maja pracami gospodarczymi. W łowisku Michów prawa strona zainstalowano 5 szt. nowych lizawek, a 3 szt naprawiono i zaopatrzono w sól, naprawiono i prześwietlono 1 drabinę.

Darz Bór Sławomir Dudziak.