PRACE GOSPODARCZE W OBWODZIE 119

W dniu 2 maja 2020r. kilku Kolegów z naszego koła wywiozło urządzenia łowieckie i dokonało napraw już istniejących ambon i drabin. W łowisku Anielówka wymieniono drabinę przy ambonie. w łowisku Stawik zainstalowano drabinę przy łąkach. W łowiskach : Anielówka, Stawik, Kruszyny, Drewnik, Krupy i Mejznerzyn zainstalowano i zaopatrzono w sól 10 lizawek. Natomiast w łowisku Kruszyny ustawiono 2 drabiny i w łowisku Krupy ustawiono 1 drabinę.

Darz Bór Sławomir Dudziak.

Zdjęcia Sławomir Dudziak.