ZASIEDLENIE ŁOWISK KUROPATWAMI

W dniu 26 listopada 2020, wypuściliśmy do łowisk obwodu 118, kuropatwy z „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach2009/2020”. Przyznane naszemu Kołu 100 szt tych ptaków już jest w naszych łowiskach, a kolejne partie będziemy otrzymywać jeszcze przez 2 lata.

Darz Bór Sławomir Dudziak.

Zdjęcia : Grzegorz Siwek i Sławomir Dudziak

https://www.facebook.com/Siwy.mysliwy/videos/siwy-my%C5%9Bliwy-introdukcja-kuropatw/1310784612606042/