DOKARMIANIE PTACTWA

Kilku kolegów z naszego koła udało się w łowiska aby w tym trudnym czasie dokarmić zwierzynę drobną uzupełniając w ziarno zbóż i kukurydzy podsypy dla ptactwa.