PRZEKAŻ 1% PODATKU

❗❗❗ Przekaż 1% podatku ❗❗❗
Środki pozyskane z ramach kampanii 1% zostaną całkowicie przekazane na działalność naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.
Wystarczy wypełniając swój PIT wpisać numer KRS 0000225587 i podać cel szczegółowy: „Z przeznaczeniem na działalność Klubu HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie” Darz Bór Sławomir Dudziak

Parę słów o klubie HDK PCK Myśliwych

Nasz klub powstał w dniu 9 czerwca 2011 roku z inicjatywy garstki krwiodawców i działaczy, zapalonych społeczników. Tych kilku kolegów wrażliwych na sprawy ludzkie i zdegustowanych negatywnymi opiniami społeczeństwa o polskim łowiectwie postanowiło, że należy natychmiast coś zrobić aby polskie łowiectwo – polski myśliwy był postrzegany nie przez to że prowadzi gospodarkę łowiecką niejednokrotnie w sposób niezrozumiały dla wielu ludzi lecz przez fakt że są to ludzie skupieni właśnie w takiej formacji, którzy oprócz dbałości o polską przyrodę są wrażliwi na krzywdę i ułomność ludzką , którzy są gotowi nieść pomoc innym w sposób szczególny – oddając cząstkę siebie, oddając bezinteresownie krew, która ratuje wiele istnień ludzkich. I tak przystąpiliśmy do działania na rzecz społeczeństwa skupiając się w naszym klubie .
Od chwili powstania klubu zrobiliśmy bardzo dużo chociaż zawsze można zrobić więcej. Nasza działalność jako klubu HDK nie ogranicza się tylko i wyłącznie do oddawania krwi, my idziemy dalej i jesteśmy widoczni zawsze tam gdzie możemy zademonstrować swoją działalność i podkreślić swoją obecność . Przez okres dziewięciu lat byliśmy widoczni podczas dni Kultury Łowieckiej w Kozłówce i na terenie muzeum wsi lubelskiej, 12 krotnie organizowaliśmy białą niedziele a wielokrotnie byliśmy współorganizatorami, łącząc krwiodawstwo z niesieniem pomocy innym poprzez ratownictwo medyczne, porady lekarskie czy konkursy w szkołach „mała kropla krwi ratuje życie”. Organizowaliśmy akcję poboru krwi jak również akcję uświadamiania społeczeństwa na temat Honorowego Krwiodawstwa i przynależności do banku szpiku kostnego. Klub włączał się przez te lata również w akcje pomóż dzieciom przetrwać zimę .
Niosąc pomoc innym obce nam są jakiekolwiek spory czy przepychanki personalne, staramy się działać tam gdzie nas potrzebują bez względu na to czy nas lubią czy też nie lubią. Przechodząc do technicznej oceny pracy naszego klubu należy wymienić nasze działania i tak;
– W dniu 2 grudnia 2011 roku akcja HDK w siedzibie ZO PZŁ w Lublinie w sali muzeum (30 osób 10 litrów krwi).
– Jeszcze w tym samym roku włączyliśmy się w akcję pomóż dzieciom przetrwać zimę i pozyskane przez krwiodawców czekolady trafiły do domu dziecka.
– W 2012 roku systematycznie oddawaliśmy krew w RCKIK w Lublinie oddając 8 latrów
– W październiku 2013 roku z naszej inicjatywy powstał pomysł zorganizowania białej niedzieli w miejscowości Zakrzówek .Udało nam się połączyć pomoc lekarską z pokazami ratownictwa medycznego z akcją oddawania honorowo krwi – 8 litrów tego samego roku wnieśliśmy znaczący wkład w akcje pomóż dzieciom przetrwać zimę .
– We wrześniu 2014 roku członkowie klubu przeprowadzili zbiórkę pieniędzy w ramach akcji wyprawka dla żaka . Zebraliśmy około 153 złotych w ciągu jednego dnia .
Tego samego roku podczas dni kultury łowieckiej wystawiliśmy swój namiot prezentując zagadnienie pierwszej pomocy realizowanej przez zespół ratowników PCK . Jednocześnie zorganizowaliśmy punkt mierzenia ciśnienia niosąc pomoc potrzebującym z uwagi na panujący upał.
– W dniu 5 października 2014 roku ponownie z naszej inicjatywy odbyła się biała niedziela w miejscowości Strzyżewice- Rechta tym razem oprócz akcji poboru krwi, pokazów ratownictwa i porad lekarskich zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci z miejscowych szkół Mała kropla krwi ratuje życie zainteresowanie było ogromne. 198 prac dzieci. Nagrodzone wystawiane przez dwa tygodnie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
– W roku 2015 oprócz systematycznego oddawania krwi ponownie zaznaczyliśmy swoją obecność podczas dni kultury łowieckiej w skansenie wsi lubelskiej wystawiając piękny pożyczony od PCK w Lublinie namiot gdzie propagowaliśmy honorowe oddawanie krwi i pozyskiwanie szpiku kostnego.
– Rok 2016 Biała niedziela w Sosnówce. Wielkie zainteresowanie – 12 litrów krwi , naszymi działaniami zarażamy innych i widać efekty naszej działalności , słychać tu i ówdzie jak to myśliwi z kół indywidualnie lub grupowo wychodzą poza zakres obowiązków i niosą pomoc ludziom potrzebującym .
– I tak wymienione wyżej działania klub prowadzi rokrocznie, mona jeszcze tylko dodać, że od trzech lat w okresie przedświątecznym obiliśmy pomocą osoby starsze i potrzebujące wsparcia z terenów wiejskich, dostarczając paczki z niezbędnymi artykułami.
W 2011 roku zakładaliśmy klub w minimalnym składzie 11 osób – obecnie klub liczy 35 honorowych dawców i wolontariuszy. Nasi krwiodawcy łącznie z pozyskaniem krwi na akcjach w okresie działania klubu oddali około 189 litrów krwi na rzecz ludzi potrzebujących.
Reagujemy na każdą sytuacje gdy, ktoś potrzebuje leku w postaci Krwi. Nasi Krwiodawcy poza oddawaniem krwi czy osocza czynnie włączają się w działania szerzące Honorowe Krwiodawstwo, przy naszym udziale powstało co najmniej trzy kluby HDK przez co zyskaliśmy wielu krwiodawców. Wszystkie te działania przynoszą olbrzymie korzyści dla Polskiego Czerwonego Krzyża, systematycznie i powoli budując pozytywny obraz Honorowego Krwiodawstwa w społeczeństwie.
Z czerwonokrzyskim Pozdrowieniem,
Zarząd Klubu