Gospodarka łowiecka

Obwody łowieckie

118
Od wschodu z m. Kamionka drogą do m. Siedliska, z tej miejscowości drogą przez m. Stara Wieś, Michałówka, Wypnicha do m. Rudzienko. Z m. Rudzienko przez Michów drogą Michów – Łukawka i dalej drogą polną pomiędzy m. Budki i Michów do drogi Michów-Baranów. Następnie do m. Nowiny i stąd drogą Meszno – Majznerzyn przez Żelków, Wólkę Michowską do mostu na rz. Dąbrówka w m. Rawa. Dalej rzeką do m. Młyniska, a następnie drogą przy lesie do m. Gawłówka, Sobolew i dalej przez Ciemno do m. Kamionka.

119
Od wschodu z m. Rawa i Młyniska drogą do m. Wólka Michowska. Z m. Wólka Michowska drogą do m. Składów skąd rowem melioracyjnym do nurtu rz. Wieprz i dalej rz. Wieprz w kierunku wschodnim do nurtu rz. Dąbrówka i tą rzeką przez m. Lipniak do m. Rawa.

Obwód 118

Obwód 119