Lisie Echo

ZSM „LISIE ECHO” NA XIX KONKURSIE REGIONALNYM W BIŁGORAJU 2019.

W sobotę 25 maja 2019r. w Biłgoraju odbył się 19 regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, na tym konkursie Sygnaliści sprawdzają swoje umiejętności i mogą uzyskać kwalifikację na Konkurs o „Róg Wojskiego” (Mistrzostwa Polski następnego roku). Kwalifikacje z naszego zespołu w klasie „B” (średnio zaawansowanej) uzyskali Koledzy : Grzegorz Siwek i Sławomir Dudziak, a w klasie „C” (początkujący) Koledzy : Andrzej Skrzypiec i Paweł Skrzypiec. Zespół Lisie Echo w kl. „B” zajął 4 miejsce, zespół Lisie echo II występujący w kl. „C” zajął również 4 miejsce.
Darz Bór Sławomir Dudziak
Zdjęcia : Sławomir Dudziak, Paweł Skrzypiec, Miron Jarosz.

Zespół Sygnalistów Lisie Echo

Konkurs w Augustowie

LISIE ECHO na konkursie w Koszęcinie

KONKURS O RÓG WOJSKIEGO