INTRODUKCJA BAŻANTÓW

Już od kilku lat w dniu rozpoczęcia polowań na Kaczki, w naszym Kole w łowiska wypuszczane są zakupione przez myśliwych bażanty. W tym roku nasze Koło zakupiło 130 szt. które wypuściliśmy do łowisk w obwodach 118 i 119. Zarząd Koła dziękuje wszystkim kolegom za sprawne przeprowadzenie tej akcji. Darz Bór Sławomir Dudziak Zdjęcia : Łukasz …

ROZPOCZĘCIE POLOWAŃ NA KACZKI W KŁ 33 LIS.

W dniu 15 sierpnia 2020r w naszym Kole jak co roku rozpoczęliśmy sezon polowań na kaczki. Pogoda dopisała zespół sygnalistów Lisie-Echo sygnałami uświetnił tę kolejną myśliwską przygodę.

PRACE GOSPODARCZE W OBWODZIE 119

W dniu 2 maja 2020r. kilku Kolegów z naszego koła wywiozło urządzenia łowieckie i dokonało napraw już istniejących ambon i drabin. W łowisku Anielówka wymieniono drabinę przy ambonie. w łowisku Stawik zainstalowano drabinę przy łąkach. W łowiskach : Anielówka, Stawik, Kruszyny, Drewnik, Krupy i Mejznerzyn zainstalowano i zaopatrzono w sól 10 lizawek. Natomiast w łowisku …

PRACE GOSPODARCZE

W dniu święta pracy kilku kolegów z naszego Koła z Prezesem na czele uczciło 1 maja pracami gospodarczymi. W łowisku Michów prawa strona zainstalowano 5 szt. nowych lizawek, a 3 szt naprawiono i zaopatrzono w sól, naprawiono i prześwietlono 1 drabinę. Darz Bór Sławomir Dudziak.

PRACE GOSPODARCZE

Kilku kolegów z naszego koła wykonało kolejne prace gospodarcze, naprawiając i ustawiając nowe urządzenia myśliwskie.

NOWE ROZPORZĄDZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy Właśnie opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r., poz. 673, zmieniające rozporządzenie Dz. U. poz. 658 z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzając następujące zmiany: (…) w § 5 pkt 1:

Komunikat

Dzień dobry Informujemy o wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. Ustaw 2020 poz. 658.  W obowiązującym rozporządzeniu w wyjątkach od zakazu przemieszczania nie ujęto jak to miało miejsce poprzednio, wykonywania czynności związanych z realizacją …

WAŻNE ZO PZŁ LUBLIN

W załączeniu przesyłamy, pismo Z-cy GLW dot. wytycznych dla myśliwych podczas realizacji odstrzału sanitarnego i polowań w związku ze stanem epidemii. Darz BórZarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie