POBÓR KRWI W KAMIONCE

Nasze Koło było współorganizatorem poboru krwi w Kamionce, w niedziele 3 października 2021 odbył się festyn, którego głównym założeniem było propagowanie krwiodawstwa w śród młodzieży szkolnej w Gminie Kamionka. Podczas poboru krwi odbywały się występy młodzieży oraz zaproszonych artystów. Uczestników częstowano: ciastami, grochówką, ciepłymi i zimnymi napojami. Były również takie atrakcje, jak: samochód pożarniczy z obsługą, stoisko Wojsk Terytorialnych, pokazy pierwszej pomocy przed medycznej. Nasze Koło tradycyjnie już, częstowało grochówką z kuchni polowej. Krew oddało 25 osób zarejestrowanych było 38 osób, a jeszcze kilkanaście nie zdążyło jej oddać w wyznaczonym czasie. Podsumowując piknik należy uznać za udany, ponieważ uczestniczyło w nim około 500 osób. Zarząd Koła składa szczególne podziękowanie Koledze Mirosławowi Liskowi za pomoc w obsłudze tego wydarzenia.

Darz Bór Sławomir Dudziak