V Pielgrzymka Lubelskich Myśliwych na Jasną Górę

3 listopada 2021 r odbyła się V Pielgrzymka Lubelskich Myśliwych do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Na Jasną Górę przybyli myśliwi z rodzinami z lubelskich kół, Zarząd Klubu Lubelskich Dian oraz poczty sztandarowe WKŁ 155 „Sokół” oraz naszego koła. Na mszy świętej dziękowaliśmy i prosiliśmy o opiekę dla naszych członków i ich rodzin. Msze świętą w tej intencji sprawował proboszcz parafii Św. Józefa w Puławach-Włostowicach ksiądz kanonik Waldemar Stawinoga a uczestników pielgrzymki powitał ojciec Mieczysław Polak. Mszę św. uświetniał muzyczną oprawą Zespół Sygnalistów Myśliwskich ” Nigdy nie Zagaśnie”. Po uroczystości wszyscy uczestnicy tradycyjnie udali się na wspólny obiad. Już dziś serdecznie zapraszamy na VI pielgrzymkę za rok Darz Bór!