Krwiodawstwo w Kamionce

W niedziele 3 kwietnia br. Odbyła się kolejna akcja poboru krwi w Kamionce. Podczas której, przeprowadzono walne zebranie Klubu HDK PCK przy ZO. PZŁ w Lublinie. Zarejestrowano 30 dawców, 27 oddało krew w tym 8 po raz pierwszy. Nasze Koło zorganizowało grochówkę. Zarząd Koła i Klubu składają podziękowania wszystkim organizatorom, a przede wszystkim krwiodawcom.

Darz Bór Sławomir Dudziak

Zdjęcia : Jacek Bednarski, Hubert Wójtowicz.