Myśliwi dla dzieci

Myśliwi naszego Koła byli z wizytą koedukacyjną w Przedszkolu oraz Szkole w

Skrobowie. Gościli tam na zaproszenie rodziców i pedagogów. Podczas spotkania

opowiadali dzieciom jak należy się zachowywać w lesie, co robić w razie

spotkania z dziko żyjącą zwierzyną oraz przestrzegali przed chorobami

odzwierzęcymi. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z przedszkola, zerówki i

pierwszych klas.

Darz Bór Sławomir Dudziak

Zdjęcia Jacek Bednarski