HUBERTUS LUBARTOWSKI

5.11.2022 Odbył się Hubertus Lubartowski, który po przerwie wrócił do naszego kalendarza polowań. Zorganizowaliśmy go razem z Kolegami z Koła 37 Knieja, polując w swoich łowiskach. Św. Hubert obdarzył nas zwierzyną na pokocie, koledzy z zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Lisie Echo” zadbali o oprawę muzyczną a myśliwi z Koła 37 Knieja ugościli myśliwską biesiadą w swojej stanicy.