nowe zasady selekcji zwierząt łownych

Szanowni Państwo,

działając zgodnie z dyspozycją Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Rafała Malca, przesyłam w załączeniu uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 582/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. ws. przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy ocenie zgodności odstrzału”.

Z wyrazami szacunku,

w zastępstwie: Piotr Kowalski


obsługa Naczelnej Rady Łowieckiej
tel.: + 48 22 55 65 574
mob.: + 48 514 486 234

W załączniku pismo ZO PZŁ w Lublinie z prośba o zapoznanie członków Kół z nowymi zasadami selekcji zwierząt łownych oraz uchwała nr 582 NRŁ z dn.15.02.2023r. w sprawie przyjęcia zmian w Zasadach selekcji populacyjnej zwierząt łownych w Polsce.