Przystrzeliwanie broni

W dniu 20-05-2023 na strzelnicy PZŁ w Puławach odbędzie się

przystrzeliwanie broni, rozpoczęcie godzina 9:00.