informacje o wilkach

Witam,

Poniżej przesyłam informację dot. wilków, a przesłaną do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie przez Artura Hampel.
Pozdrawiam Emilia Łazuka

Dzień dobry,
niniejszym informuję, że na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego została uruchomiona zakładka, poprzez która można wysyłać informacje dotyczące wilków występujących w każdym z obwodów łowieckich.
Zachęcam do przesyłania danych w przedmiotowym zakresie za pomocą formularza dostępnego na stronie.
Liczymy na pozyskanie szeregu ważnych informacji jeszcze w tym tygodniu oraz systematyczne korzystanie z niniejszej zakładki.
link – https://www.pzlow.pl/nasze-inicjatywy/zdarzenia-z-wilkami/
Proszę o przekazanie treści tej korespondencji do kół oraz szerokie rozpowszechnienie pośród myśliwych.

Pozdrawiam
Darz Bór
Artur Hampel
tel. 798 792 575 Sekretariat