PRACE GOSPODARCZE

W dniu 6 lipca 2019r. na prace gospodarcze stawił się Kol. Hubert Wójtowicz, Sławomir Dudziak i Lech Benet. Wymienieni Koledzy wykonali drabinę wolnostojącą 4,5m. oraz zabezpieczyli środkiem bitumicznym części (które będą wkopane) czterech innych drabin. Darz Bór Sławomir Dudziak.