PRACE GOSPODARCZE W NOWYM SEZONIE

W dniu 24 kwietnia 2021 r. grupa myśliwy z naszego koła wykonywała prace gospodarcze polegające na:

Wywiezieniu i ustawieniu ambony do łowiska Michów lewa strona.

Wywiezieniu i ustawieniu zwyżek wolnostojących i ustawieniu przy zasiewach kukurydzy 2 szt.

w łowisku Michów lewa strona i 3 szt. w łowisku michów prawa strona.

Trzeba dodać, że tydzień wcześniej kilku kolegów wywiozło i ustawiło ambonę przy zasiewach kukurydz w łowisku Michów lewa strona.

Darz Bór Sławomir Dudziak.

Zdjęcia Jacek Bednarski.