WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2021

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w dniach od 24 do 26 kwietnia* 2021 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów, w ilości 20 – 30 dawek na 1 km².
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki, z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastikowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie, o intensywnym zapachu.
  • Nie wolno dotykać szczepionki!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry – należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  • Ręce lub inne niezakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID 19. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.