Polowanie Barbórkowe w obwodzie 119

W Barbórkową sobotę polowaliśmy zbiorowo w obwodzie 119, na zbiórce zameldowało się 9 kolegów. Po 13 miotach na pokocie położyliśmy 1 lis i 2 zające, Królem polowania został Kol. Mirosław Lisek, Wice Królem Kol. Bogdan Lipski, a Królem pudlarzy kol. Jakub Benet. Podczas śniadania odśpiewano sto lat dla Kol. Bogdana Lipskiego z okazji 60 urodzin, wprowadziło to wszystkich w serdeczny i koleżeński nastrój. Nie obyło się bez życzeń dla jubilata. Całe polowanie przebiegało w koleżeńskiej atmosferze i trzeba dodać że było przygotowane i poprowadzone bardzo uprzejmie i profesjonalnie.

Darz Bór Sławomir Dudziak

Zdjęcia Jacek Bednarski