Polowanie Wigilijne 2021

Dnia 18 grudnia 2021 roku odbyło się polowanie wigilijne w naszym kole, na zbiórce stawiło się 20 myśliwych wraz z 3 zaproszonymi gośćmi. Polowano w 2 grupach, po 9 miotach na pokocie położono 1 Lisa. Królem polowania został Kol. Jacek Dejko, a Królem pudlarzy Kol. Cezary Skrzypiec. Po pokocie wszyscy udali się na biesiadę wigilijną na, której podsumowano rok i składano sobie nawzajem życzenia.

Darz Bór Sławomir Dudziak Zdjęcia Jacek Bednarski