I Akcja Poboru Krwi w 2022r.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie zorganizował Akcję Poboru Krwi w Miejscowości Kamionka. To już czwarta cykliczna akcja odbywająca się co 2 miesiące, podczas której zgłosiło się 39 chętnych osób do oddania krwi, oddało 38 w tym 5 osób po raz pierwszy. W ciągu 6 godzin w sumie zebrano 17,1 l. W nasze akcje angażuje się coraz więcej grup społecznych są to między innymi ; Strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież z wolontariatu szkolnego, Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy. To co najbardziej cieszy nas organizatorów to coraz większe zaangażowanie młodzieży szkolnej w ten szczytny cel niesienia pomocy. Poborem krwi w Kamionce rozpoczęliśmy nasz tegoroczny cykl, który przewiduję 21 takich akcji w naszym Okręgu.

Darz Bór Sławomir Dudziak

Zdjęcia: Szczepan Malinowski i Jacek Bednarski.