MOP Markuszów-pomagamy

Miejsce Obsługi Podróżnych w Markuszowie od soboty 05.03.2022 r. działa jako pomocowy hub, w którym Koła z Lubelskiego Okręgu PZŁ jako sponsorzy i wolontariusze, przez całą dobę zaopatrują zatrzymujących się tam uchodźców z Ukrainy. Myśliwi skrzyknęli się, bo chcą pomagać. Również Koledzy z naszego Koła pomagają; jedni organizują potrzebną żywność inni wpłacają pieniądze na jej zakup, jeszcze inni poświęcają swój czas i pracę w obsługę stanowiska w Markuszowie, za co Zarząd naszego koła składa serdeczne podziękowania Darz Bór!

/ Foto strona OZŁ Lublin/