POLOWANIE SYLWESTROWE

31 grudnia odbyło się polowanie Sylwestrowe w obwodzie 117, prowadził

Prezes Kol. Lech Benet. po 12 miotach na pokocie położyliśmy 2 lisy, a

Królem polowania został Kol. Wojciech Dudziak, Wicekrólem Kol. Marek

Kozłowski, a Królem Pudlarzy Kol. Maciej Wróblewski. Pogoda dopisała a

atmosfera jak przystało na Sylwester przyjacielska i wspaniała.

Darz Bór Sławomir Dudziak

Zdjęcia Jacek Bednarski.