Komunikat

Rozporządzenie z 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące między innymi ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich zakazuje na obszarach wodno-błotnych oraz w obrębie 100 metrów od nich używania amunicji śrutowej o zawartości ołowiu równej lub większej niż 1 proc. masy oraz noszenia takiej amunicji śrutowej, jeżeli ma to miejsce podczas strzelania na obszarach wodno-błotnych lub w drodze na strzelanie na obszarach wodno-błotnych.

Należy zwrócić uwagę na zapis, który stwierdza, że jeśli dana osoba nosi amunicję śrutową na obszarach wodno-błotnych lub w obrębie 100 metrów od nich podczas strzelania lub w drodze na strzelanie, dane strzelanie uznaje się za strzelanie na obszarach wodno-błotnych, chyba że osoba ta może wykazać, iż jest to inny rodzaj strzelania.

Obecnie oczekujemy na wykładnię krajowych organów właściwych ds. środowiska, które jednoznacznie zdefiniują pojęcie „obszarów wodno-błotnych” uwzględniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Na chwilę obecną aktem określającym obszary wodno-błotne jest Konwencja Ramsarska. Polska jest Stroną Konwencji od 22 marca 1978 r.

Treść ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=PLInformacje na temat Konwencji Ramsarskiej:
https://www.gov.pl/web/gdos/konwencja-ramsarska