nowe zasady selekcji zwierząt łownych

Szanowni Państwo, działając zgodnie z dyspozycją Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Rafała Malca, przesyłam w załączeniu uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 582/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. ws. przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy […]

Komunikat

Rozporządzenie z 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące między innymi ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich zakazuje na obszarach wodno-błotnych oraz w obrębie 100 metrów od nich używania amunicji śrutowej […]

Nasz Kolega potrzebuje wsparcia

Koledzy kilka słów od Arka, naszego przyjaciela Nazywam się Arkadiusz Krakowiak, mam wspaniałą wspierającą mnie rodzinę i wiele marzeń do spełnienia. W dniu 16 października 2019 roku dowiedziałem się, że mam guza mózgu, którego należy jak najszybciej zoperować, ponieważ zagraża mojemu życiu. W dniu 29.10.2019 r. przeszedłem […]

Składka członkowska na 2023 r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta Uchwała nr. 521 w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r. Wysokość składki: normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł). Łączna kwota składki członkowskiej na 2023r. wynosi razem 503zł. ulgowa: 230 zł […]