WALNE ZEBRANIE KKiKŁ WOJ. LUBELSKIEGO

W dniu 01 marca 2019r. odbyło się Walne Zebranie KKiKŁ Woj. Lubelskiego,podczas, którego omawiane były sprawy bieżące Klubu. Z ważniejszych tematów jakie zostały podjęte to : uchwała w sprawie ufundowania Sztandaru Lubelskiego Oddziału Klubu i w tym celu powołano komitet organizacyjny. Podczas zebrania Łowczy Okręgowy wręczył Medal Za Zasługi Dla Okręgu Lubelskiego, który otrzymali Koledzy …